Stížnost na rozhodnutí Mgr. Tomáše Boučka

[nek]
Vážený pan
JUDr. Jirsa
Předseda soudcovské unie
Kancelář soudcovské unie
Ovocný trh 14
110 01 Praha 1věc
Stížnost na rozhodnutí Mgr. Tomáše Boučka, soudce plzeňského krajského soudu


Právě byla zamítnuta žádost o povolení obnovy procesu s panem Jiřím K a j í n k e m.

Tento případ sledujeme pět let. Máme o něm veškeré dostupné informace a osobně jsme se zúčstnili všech řízení o obnovu procesu a slyšeli výpovědi všech vědků .
Z celého řízení vyplývá, že případ byl od počátku vykonstruován plzeňskou policií. Na základě těchto manipulací byl Jiří Kajínek odsouzen na doživotí. V tomto duchu pokračovalo i jednání o povolení obnovy procesu. Obhajoba J. Kajínka předložila množství nových validních důkazů. Za jeden z nejdůležitějších považujeme výpovědi bývalých policistů, kteří přijeli první na místo vražd v borských serpentinách a nikdy nebyli vyslechnuti. Z jejich výpovědí vyplynulo, že vraždy proběhly jinak a policejní spis byl zmanipulován. Ani tato skutečnost například nevedla ke spravedlivému rozhodnutí soudce Mgr. T. Boučka.

Jsme přesvědčeni, že došlo k hrubému porušení soudcovské etiky a zásad objektivního posouzení předložených skutečností.
Žádáme Vás, abyste tomuto případu věnoval svoji pozornost, protože škodí celé české justici.


S úctou

ing. Blahoslav Nenadál, Magdalena Vinšová, Alice Nenadálová, Lukáš Charvát, Mgr. Jana Falcmanová, Tomáš Ferda, Helena Černá, Dita Fečová, Stanislav Strejcovský, Romana Kurfürstová, Jan Hanousek, Hedvika Laušová


Na vědomí: prezident ČR, ministr spravedlnosti ČR, VS v Praze, ÚS ČR, NS ČR, ombudsman, vláda ČR, parlament ČR, senát ČR, obhájci J. Kajínka

V Plzni 8. 3. 2006


(dopis byl odeslán s podpisy jmenovaných a dalšími potřebnými údaji, které zde z pochopitelných důvodů neuvádíme)