Odpověď Krajského soudu v Plzni na naši stížnost

[nek]
Krajský soud v Plzni
Veleslavínova 40
306 17 PLZEŇ

V Plzni dne 28. 3. 2006č.j.: St 13/2006


Paní
Jana Falcmanová
….

Pan
Lukáš Charvát
Vážení spoluobčané,

Nejvyšší státní zastupitelství v Brně postoupilo Krajskému soudu v Plzni Vaši písemnost ze dne 9. 3. 2006 k vyřízení.

Pokud jde o nahrávku z kauzy „Kajínek“, která měla být nezákonně pořízena při neveřejné a tajné poradě senátu, platí pro její obsah povinnost mlčenlivosti a zákaz výslechu, přičemž mlčenlivosti nelze nikoho z účastníků porady zprostit. Proto takovou náhrávku nelze použít v jakémkoli řízení.

Dále musím konstatovat, že mne zaráží Vaše přesvědčení o tom, že již několik let pravomocně odsouzený Jiří Kajínek, kde došlo k projednání jak řádných, tak mimořádných opravných prostředků, je nevinný. Přitom zřejmě vůbec neznáte, stejně jako já, původní spisový materiál, na jehož základě došlo k odsouzení Jiřího Kajínka.

Pokud ovšem uvádíte, že při veřejném zasedání předseda senátu Mgr. Tomáš Bouček „často vystupoval velmi arogantně jak ke svědkům, tak i k obhájcům pana Kajínka“, lze to ověřit ze zvukového záznamu, který byl zřejmě pořizován u všech jednání. Jelikož jde o jednání velmi obsáhlá, prosím o sdělení konkrétních jednacích dnů nebo alespoň jmen svědků, kdy mělo k takovému jednání docházet.


JUDr. Eduard Wipplinger
Místopředseda Krajského soudu v Plzni