Odpověď Nejvyššího státního zastupitelství

[nek]
Nejvyšší státní zastupitelství
oddělení trestního řízení
-------------------------------------
660 55 Brno, Jezuitská 4


V Brně dne 20. března 2006
1 NTZ 165/2005 - 27
Paní
Jana Falcmanová
...


Věc: Vaše podání ze dne 9. 3. 2006 - sdělení


Vážená paní,

potvrzuji přijetí Vašeho podání ze dne 9. 3. 2006, ve kterém jste vyslovila výhrady k chování o povolení obnovy v trestní věci ods. Kajínka.

Protože o Vašem podání, které je ve své podstatě stížností na chování soudce, není státní zastupitelství, a tedy ani Nejvyšší státní zastupitelství, oprávněno rozhodovat a vést jakékoli řízení, bylo postoupeno k vyhodnocení a dalším opatřením orgánu příslušnému - předsedovi Krajského soudu v Plzni.Státní zástupce NSZ
Mgr. Petr Pilát, v.r.