Odpovídáme JUDr. Wipplingerovi

[nek]

Odpovídáme JUDr. Wipplingerovi
28. 3. 2006 jsme obdrželi odpověď od místopředsedy Krajského soudu v Plzni JUDr. Eduarda Wipplingera na náš dopis adresovaný Nejvyššímu státnímu zastupitelství, které ho postoupilo soudu v Plzni http://www.jirikajinek.cz/viewtopic.php?t=1467
Původně jsme nechtěli reagovat, protože nevhodnost chování soudce Boučka během jednání nemůžeme nijak dokázat a nevěříme ve snahu o nápravu.
18. 4. 2006 jsme však obdrželi od Krajského soudu v Plzni dopis ještě jednou s upozorněním: "Opětovně Vám zasílám náš dopis ze dne 28. 3. 2006 a Vaše sdělení očekávám ve lhůtě do 30. 4. 2006."
Tomu přece nemůžeme odolat, a tak přece jen píšeme odpověď:Pan
JUDr. Eduard Wipplinger
Místopředseda Krajského soudu v Plzni

Veleslavínova 40
306 17 Plzeň


věc
Odpověď na dopis ze dne 28.3. 2006, č.j.: ST 13/2006


Vážený pane JUDr. Wipplingere,

obdrželi jsme Vaši reakci na náš dopis ze dne 9. 3. 2006 adresovaný Nejvyššímu státnímu zastupitelství v Brně, který byl postoupen Krajskému soudu v Plzni.

Konstatujete, že Vás zaráží naše přesvědčení o tom, že již několik let pravomocně odsouzený Jiří Kajínek je nevinný. Odvoláváte se na to, že došlo k projednání jak řádných, tak mimořádných opravných prostředků. Ano, jsme si toho vědomi. Soudy vyšších instancí však nutně musely vycházet z materiálů uvedených v původním spisu, nové skutečnosti, které přinesla jednání o obnově procesu, jim nebyly známy. Nepřekvapuje nás Vaše naprosto odmítavé stanovisko k názoru, že by Jiří Kajínek mohl být odsouzen nespravedlivě. My společně s návštěvníky našich internetových stránek www.jirikajinek.cz pevně doufáme, že soudy vyšších instancí nám dají za pravdu a Jiří Kajínek bude moci prokázat svou nevinu.

Uvedli jsme ve svém dopise, že nejsme spokojeni s chováním soudce Boučka během jednání, protože často vystupoval arogantně jak ke svědkům, tak i k obhájcům pana Kajínka. Sdělujete nám: „lze to ověřit ze zvukového záznamu, který byl zřejmě pořizován u všech jednání. Jelikož jde o jednání velmi obsáhlá, prosím o sdělení konkrétních jednacích dnů nebo alespoň jmen svědků, kdy mělo k takovému jednání docházet.“

Slovo „často“ by se dalo s úspěchem nahradit výrazem „téměř stále“. Neznáme pana Boučka osobně, nemůžeme tedy vědět, zda tento způsob chování není pro něho běžný a typický. Potom by se ovšem nabízela otázka, jak je možné, že soudce s takovým přístupem k ostatním lidem může vykonávat svou funkci. Pokud se však takto choval pouze v procesu s panem Kajínkem, pak jeho přístup lze hodnotit jako vysoce neprofesionální a zaujatý. Kterýkoli člověk zabývající se blíže komunikací Vám jistě sdělí, že slovy můžeme vyjádřit cokoli, i to, s čím se nestotožňujeme. Co však bezpečně prozradí naše názory a postoje, je řeč našeho těla. Výraz v obličeji, jakým způsobem sedíme, gesta, zda dáváme najevo, že nás mluvčí zajímá, či že odmítáme vše, co sděluje. Soudce Bouček výraznou řeč svého těla neuhlídal. Toto zřejmě na Vašich audiokazetách nenajdeme, že? Skutečně se domníváte, že člověk, který ví, že celý jeho hlasový projev je nahráván, se bude chovat tak, aby dal druhé straně do ruky proti sobě zbraň? Jak se soudce Bouček dokáže projevovat, pokud je přesvědčený, že mu žádný postih ze zvukové nahrávky nehrozí, jsme mohli vyslechnout při zveřejnění tajně pořízeného záznamu porady senátu. Ať je Vaše zdůvodnění toho, proč se nebudete touto nahrávkou zabývat, jakékoli, pro nás je obsah, který jsme slyšeli, šokující. Jen si neodpustíme podotknout, že kdyby se soudce Bouček choval a vyjadřoval v souladu s dobrými mravy, televize Nova by neměla co odvysílat.

Neposkytneme Vám z naší strany žádné konkrétní důkazy o tom, kdy se podle nás soudce Bouček choval arogantně a nevhodně, protože to není v naší moci. Neočekáváme tedy ani to, že byste nějakým způsobem tuto situaci řešil. Přesto považujeme za důležité Vás jako místopředsedu Krajského soudu v Plzni informovat o názoru veřejnosti.


Jana Falcmanová
...

Lukáš Charvát
...


23. 4. 2006