Stížnost na průběh jednání o povolení obnovy procesu s Jiřím

[nek]
Vážený pan
prezident Soudcovské unie ČR
JUDr. Jaromír JirsaVěc
Stížnost na průběh jednání o povolení obnovy procesu s Jiřím Kajínkem


Vážený pane prezidente,

jsme autory internetových stránek www.jirikajinek.cz věnovaných na podporu Jiřího Kajínka. Dlouhodobě se zajímáme o jeho případ, pravidelně se účastníme soudních jednání o povolení obnovy procesu u Krajského soudu v Plzni.
Více než dva roky sledujeme, jak se případ vyvíjí, a jsme velmi znepokojeni způsobem jednání a chování soudce Mgr. Tomáše Boučka. Tento soudce vystupoval často velmi arogantně jak ke svědkům, tak i k obhájcům pana Kajínka. Chápeme, že náš právní řád prosazuje tzv. princip soudcovské nezávislosti, nedomníváme se však, že to znamená, že si soudce může dovolit všechno.
Jiří Kajínek byl odsouzen na základě svědectví tří mužů: Jaroslava Ďurčiho, Alexandra Hegedüse a Vojtěcha Pokoše. První dva svou výpověď odvolali s odůvodněním, že na ně byl vyvíjen nátlak ze strany policie. Vojtěch Pokoš opakovaně odmítl u soudu vypovídat. Přesto je tento svědek pro soudce Boučka jediný věrohodný, ačkoli byl několikrát soudně trestaný a v jeho výpovědi jsou nesrovnalosti ohledně střelby pachatelem na něho.
Pokud by tedy byl Jiří Kajínek souzen nyní, nestál by proti němu žádný svědek, který by ho označil za pachatele. Jiné přímé důkazy v procesu nebyly. Jiří Kajínek nebyl usvědčen na základě otisků prstů, pachové stopy ani rekognice in natura.
Nejsme právníky a neznáme potřebné paragrafy, které stanoví, jaké nové důkazy musí být předloženy, aby mohl být případ znovu otevřen. Laicky to chápeme tak, že pokud se objeví závažné nové skutečnosti, které dříve nebyly známy, je dána odsouzenému možnost znovu se bránit a prokázat svou nevinu.
Za takové skutečnosti považujeme svědectví bývalých policistů Koleny a Felcmana, kteří byli na místě činu po spáchání vražd jako první, přesto nebyli nikdy dříve vyslechnuti. Podle nich se vraždy udály zcela jinak, než je uvedeno ve spise. Domníváme se, že toto je nová závažná informace, protože říká, že Jiří Kajínek byl souzen ve vykonstruovaném procesu.
Přesto soudce Tomáš Bouček dnes povolení obnovy zamítl. V případě jednání a chování soudce Tomáše Boučka máme pochybnosti o jeho nepodjatosti. Dosud všechny nově uvedené svědky označil za nevěrohodné, novým skutečnostem nepřikládá žádný význam. Jako by si vůbec neuvědomoval, že má v rukou život člověka. Pokládáme si otázku, zda je skutečně soudce Bouček přesvědčen o tom, že je v případu Jiřího Kajínka všechno v naprostém pořádku, nebo snad jedná pod nějakým tlakem, který je na něho vyvíjen?
Chceme věřit ve spravedlnost a nezaujatost soudů a jejich soudců. Své naděje vkládáme i ve Vás.

Lukáš Charvát
Modřínová 586, Třebíč, 674 01

Mgr. Jana Falcmanová
Školní 235, Milín, 262 31


Na vědomí předsedovi Krajského soudu v Plzni, panu JUDr. Zdeňku Jarošovi, Kanceláři prezidenta republiky, předsedovi vlády, panu ing. Jiřímu Paroubkovi, Vrchnímu soudu v Praze, ÚS ČR, obhájcům Jiřího Kajínka.V Milíně dne 8. 3. 2006