Jiří Kajínek vysvětluje, jak je to s doživotním trestem

[nek]

Jiří Kajínek vysvětluje, jak je to s doživotním trestem


Mírov 22. 8. 2008


...“Jak už jsem psal, ředitel věznice Lang podal návrh na mé přeřazení do věznice s mírnějším režimem, tedy do věznice s ostrahou. Nejdříve se ptal soudce Kozáka, zda může podat návrh na mé přeřazení do ostrahy. Řekl mu, že mám vykonaných 8,5 let z minulého trestu a z doživotí 6 let.

(Vysvětlení: Jiří Kajínek se v lednu 1993 nevrátil do příbramské věznice z vycházky. Od té doby byl na útěku. O čtyři měsíce později byly spáchány vraždy u borské věznice v Plzni. V únoru 1994 byl Jiří Kajínek zadržen a umístěn do vazby. Jedenáctiletý trest z příbramské věznice neměl vykonaný. http://jirikajinek.cz/viewtopic.php?p=2355 )

V roce 2002 Krajský soud v Hradci Králové rozhodl, že tyto dva tresty jsou pro výkon trestu jedním trestem, abych mohl vykonávat trest hned od začátku mezi doživotními tresty. Fakticky jsem od začátku byl mezi doživoťáky a měl horší podmínky než oni. Soudce Kozák řekl Langovi, ať návrh podá. U soudu soudce Kozák řekl, že by logicky mělo u mne jít o to, že když jsou oba tresty jedním trestem pro výkon trestu, tak by se z nich měla vypočítávat i lhůta pro přeřazení, což je u všech ostatních vězňů normální. Všechny tresty se sečtou a z celkového trestu se spočítají lhůty k přeřazení do mírnějšího trestu i pro podmínečné propuštění z věznice.

U mne to je jinak, protože zákon říká, že z výjimečného trestu musím vykonat 10 let. Já jsem ale vykonal teprve 6, takže si mohu podat žádost až za 4 roky. To samozřejmě vím. Jde o to, že je zákon špatně nastaven a rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové z roku 2002 mne opět znevýhodnilo. Teď jde o to, jak docílit „nápravy“. Buďto zákonodárci, nebo Ústavní soud. Nejjednodušší je podat stížnost proti rozhodnutí Kozáka, což jsem právě udělal. Až Krajský soud v Ostravě stížnost zamítne, tak podáme ústavní stížnost s návrhem, aby Ústavní soud tuto „podivnost“ napravil.
Oficiálně mi začínají počítat doživotí od roku 2004, ale je třeba přičíst vazbu z let 1994 – 1996, která se počítá do doživotí. Takto vyjde 6 let. Pro mne bylo právě toto další neštěstí. Správně jsem vůbec ve vazbě být neměl, protože existovalo pravomocné rozhodnutí na 11 let, takže mne měli v roce 1994 odvézt do výkonu trestu.

Místo toho jsem byl ale roky ve vazbě. A proč to pro mne bylo další neštěstí? Protože kdybych nebyl ve vazbě, tak bych měl o dva roky dříve vykonaný trest 11 let, o tyto dva roky dříve by se mi oficiálně počítalo doživotí.
Takže když se Hrad ptal v roce 2002 na názor JUDr. Rychetského, zda by prezidentu Havlovi doporučil udělení milosti, tak Rychetský napsal, že on nedoporučuje milost na doživotní trest, protože jsem ho ještě oficiálně nezačal vykonávat. Sad
Že jsem ho fakticky vykonával už od roku 1996, případně 1998, to nikdo nechtěl slyšet."