Kajínek: Děkuji Vám... (18.3.2006)

[smajlik]

Kajínek: Děkuji Vám... (18.3.2006)Valdice 18. 3. 2006

Vážení, milí a chytří návštěvníci této stránky,

srdečně Vás zdravím a děkuji Vám za Vaše názory a podporu. Měl jsem
možnost si přečíst Vaše vzkazy. Byly mi přeposlány. Velice si jich cením.
Plzeňští soudci se snaží veřejnosti namluvit, že oni jsou ti chudáčci,
kterým je ubližováno. Snaží se odvést pozornost od podstaty věci. Myslí
si, že Vám mohou nalhat cokoli, ale to Vás neuvěřitelně podceňují. Zvůle,
zpupnost, účelovost, arogance a jednoznačné selhávání ve funkcích, které
jim byly svěřeny, to jsou plzeňští soudci. Sami svým jednáním dovedou
veřejnost k těmto závěrům.
Po zveřejnění nahrávky porady senátu soudce Boučka a následném postoji
místopředsedy Wipplingera a předsedy soudu Jaroše, už žádný rozumný člověk
nemůže věřit v nezávislost a nestrannost jmenovaných. Nezajímají je
důkazy, logické argumenty. Nezajímá je pravda ani spravedlnost. Oni nad
vše povýšili vlastní nedotknutelnost a falešný kolegialismus.
Všem Vám děkuji za Vás! Za Váš zdravý rozum. Přeji Vám krásné dny!

Kajínek J.


(nek)


Dopis od Jiřího Kajínka Dopis od Jiřího Kajínka