Když jsem byl u soudu, vzali mi PS 2

[nek]

"Když jsem byl u soudu, vzali mi PlayStation 2"
Jiří Kajínek požádal ředitelství věznice o to, aby směl hrát na vlastním Play Stationu 2 hry. Cítil, že mu toto hraní pomůže vyrovnávat se se stresem a získat psychickou rovnováhu. Ředitelství jeho žádosti vyhovělo. Po návratu od červencového plzeňského soudu zjistil, že mu PS 2 chybí. Pracovníci věznice využili jeho nepřítomnosti a zabavili mu ho.

Vnitřní řád věznice Valdice uvádí:
„Účelem působení na odsouzené vykonávající doživotní trest odnětí svobody je snaha o omezení důsledků desocializace a prizonizace, tak aby byly redukovány nežádoucí projevy chování (např. agresivita, apatie), a zachována přiměřená psychická a fyzická kondice umožňující bezkonfliktní kontakt se zaměstnanci VS a eventuálními návštěvami.“Skutečnost je však jiná. Aby se Jiří Kajínek lépe vyrovnával se stresem ve věznici a zachoval si zdravou psychiku, požádal vedení věznice o povolení používat k „pročištění hlavy“ hraní na PlayStationu 2.
Ve svém dopise nám vysvětluje:

„Povolit PS 2 může podle pravomoci pedagog, který to také udělal. On se poradil s psychologem, zda nemá něco proti, a povolil mi ho.“

Sestra Jiřího Kajínka PS 2 přivezla a on ho mohl nějaký čas používat. To se však některým lidem ve věznici nelíbilo. A tak, když se Jiří Kajínek vrátil v červenci od soudu v Plzni, svůj PS 2 už v cele nenašel.

„PS 2 byl opravdu ideální na odreagování. Je to ohromná škoda, že došlo k tomu, že mi ho vzali. Přitom ti lidé, kteří to zařídili, ti to opravdu udělali pouze proto, aby se mi mstili, což je o to smutnější. Tato možnost hraní pro mne měla velikou cenu právě proto, že jsem se mohl odreagovat psychicky vždy, když už toho bylo příliš mnoho. Při hraní jsem si „vyčistil hlavu“ od různých splínů. Bylo to účinné. Asi proto to „odborníkům“ na práci s vězni vadilo. Sestra ho tedy musela odvézt domů s tím, že mi ho okamžitě přiveze, pokud by někdo profesionální rozhodl v můj prospěch. Oni jsou v této věznici také lidé, kteří chápou, proč je pro mne důležitá možnost si pustit PS 2 a hrát vždy, když to pomůže mé psychické vyrovnanosti. Bohužel, jsou zde ale také ti druzí. Smutné je, že mi PS 2 povolili určití lidé, ředitel věznice s tím souhlasil, ale teď mu prostě jiní „nakukali“ něco jiného. On má totiž pravomoc povolit cokoli, co je přínosem pro Program zacházení a plnění účelu výkonu trestu.

Já na PS 2 nemám nárok. Povolili mi ho právě proto, že to možné je, ale hlavně to udělali lidé, kteří něco o práci, kterou dělají, vědí.
Hovořil jsem s ředitelem věznice a vysvětlil mu situaci. Ředitel sice slíbil, že vše prověří, ale dál se už nic nedělo.“


Komu z věznice tak strašně moc vadilo, že si Jiří Kajínek uměl najít způsob, jak ve své cele získat klid a psychickou vyrovnanost? Přivítali by snad někteří pracovníci věznice, kdyby se Jiří Kajínek pod psychickým tlakem zachoval neuváženě a oni proti němu mohli oficiálně zakročit? Je zřejmé, že někteří lidé nezvádají svou profesní funkci a opájejí se neomezenou mocí nad svěřenými vězni.