"Ano, tady skutečně bydlím," říká Jiří Kajínek

[smajlik]

"Ano, tady skutečně bydlím," říká Jiří Kajínekobrázek

Před Vánoci vyšel v Nedělním Blesku letecký snímek valdické věznice s popisky, co se ve které budově nachází.
K jednomu domu směřovala šipka s informací: "Nejhlídanější objekt. Osmačtyřicet míst pro odsouzené k doživotí. Nedávno rekonstruováno. Cely jsou zabydleny zhruba z poloviny. V jedné z nich Jiří Kajínek..."
Je to však pravda? Odpykává si svůj doživotní trest právě zde? Zeptali jsme se tedy přímo Jiřího Kajínka.
"Ano, jsem v budově, která je na snímku označena. Mé okno je do dvora. Okna k silnici mají např. Stodola, Černý, Kott. V prvním patře jsou doživotní vězni a v druhém (pod střechou) neposlušní, kteří nemají doživotí.
Jsou to ti nejproblémovější vězni ze zvýšené ostrahy, kteří různě do něčeho mlátí a kopou. Křičí z oken, či na sebe i hodiny mluví. Tito vězni jsou pro dozorce těžko zvladatelní, tak si dělají prakticky, co chtějí. Dozorce vězni řekne, aby nekřičel z okna, ale vězeň nereaguje. Řád sice říká, že se vězni mají chovat tak, aby neobtěžovali své okolí, ale skutečnost je taková, že vězni, kteří se chovají slušně a řád dodržují, doplácejí právě na ty vězně, kteří nerespektují žádné normy. Přitom by si byli vězni schopni klid mezi sebou zařídit sami, ale to nemohou, protože jsou od sebe nevzájem izolováni. Měla by to tedy zařídit vězeňská služba, ale to už bychom toho chtěli příliš. Přitom je zřejmé, že hlavní problém je v rozhodnutí, aby s doživotními vězni byli ubytováni právě nezvladatelní vězni. Toto rozhodnutí vzniklo na podkladě předpokladu, že doživotní vězni budou ti nejnebezpečnější a nejproblematičtější.
Letitá praxe ukázala, že to tak není. Paradoxně právě doživotní vězni se chovají až neuvěřitelně slušně a nejsou s nimi téměř žádné potíže. Pomineme-li můj útěk Very Happy z Mírova. Logické by tedy bylo ubytovat v budově s doživotními vězni odsouzené nad 15 let trestu. Tito lidé by si vážili toho, že mohou bydlet sami, či ve dvojicích, a byl by v budově se zvýšeným stavebně - technickým zabezpečením naprostý klid."