Vězení není pionýrský tábor - 2. část

[nek]
Vězení není pionýrský tábor – 2. část


Nebylo by v pořádku tvrdit, že ve valdické věznici pracují jen lidé, kteří mají potíže se zvládnutím svých vztahů k vězňům, s přijetím své moci. Samozřejmě se tam najdou také ti, kteří dovedou pochopit už tak těžké postavení odsouzených a nemají potřebu jim život ve vězení ještě víc ztrpčovat a znepříjemňovat nesmyslnými nařízeními a příkazy. Lidskost a empatie jim nejsou cizí. Takové lidi ve svém okolí rádi potkáváme, ale zároveň si uvědomujeme, že to v životě vůbec nemají lehké, protože ti „ostatní“ je obvykle „převálcují“, dosáhnou svého. I takové poznatky má Jiří Kajínek.

Napadlo vás někdy, jak se ve věznici může nechat vězeň ostříhat? V případě Jiřího Kajínka to vypadá tak, že dostane „medvěda“, tedy spoutají mu ruce a nohy a řetězy od nich připevní k opasku. Vězeň tedy může dělat jen malé opatrné kroky a rukama jen nepatrné pohyby, které mu řetězy dovolí. Takto spoutaného a v podstatě bezbranného ho odvedou do místnosti, kde už čeká jiný vězeň, aby ho ostříhal. Tomu odsouzenému je v podstatě vydán na milost a nemilost, protože kdyby si usmyslel, že ho napadne, Jiří Kajínek se bránit nemůže. Prý v přítomnosti jiného vězně nemůže být bez pout. V případě potřeby by jistě zasáhl pracovník vězeňské stráže, ale nebylo by už pozdě? Já osobně bych se za těchto podmínek stříhat nenechala. Jiří Kajínek se snažil situaci řešit tak, aby mohl být upravený a při tom nemusel podstupovat tento riskantní zákrok. Zažádal o strojek na stříhání vlasů s tím, že se bude stříhat sám. Je to přístroj, který předpisy nezakazují. Setkal se u určitých pracovníků věznice s pochopením. Strojek na stříhání vlasů mohl začít používat, jenže tím vybočoval z „normálu“, protože byl výjimkou, ostatní stále docházeli na stříhání k jinému vězni. To se těm, kteří mají rádi za každou cenu strohý řád a nekompromisně vyžadují jeho dodržování, nelíbilo.

Když se Jiří Kajínek vrátil z květnového jednání u plzeňského soudu, strojek už neměl. A jak to ředitel věznice zdůvodnil? Jiří Kajínek je vězeň jako každý jiný, není to žádná výjimka. Určitě by vlasy vyhazoval do záchodu, což je nehygienické, proto mu byl strojek zabaven. Jistě souhlasíte, že při určité ochotě jednat by se snadno vyřešil problém s vlasy. Vždyť i ten „holič“ je někam musí uklízet, že? Jiří Kajínek dvakrát denně vytírá svou celu. Špinavou vodu pak vylévá do záchodu. To je však zřejmě naprosto v pořádku.

A smí se Jiří Kajínek aspoň holit sám? „Holit se mohu. Very Happy Zrovna v pátek se např. Kott sám sice neostříhal, ale oholil až do hola, takže nemá žádné vlasy. Těžko mu někdo může zabránit, aby to neudělal. Ono je to totiž ve skutečnosti každému jedno. U mne jde čistě o pomstu.“

Že by hygiena Kotta vedení věznice netrápila tolik jako hygiena Kajínka? Kam dal asi Kott své oholené vlasy? Asi v tom skutečně bude něco úplně jiného.

A „naši“ zase prohráli. Sad