Cejch odsouzeného

[nek]

Cejch odsouzeného
Napsal Martin Stín
Thursday, 09 October 2008

Při čtení sporných rozsudků si často kladu otázku, jakým nárokům má vyhovovat trestní řízení, aby naplnilo pojem spravedlivého procesu, kromě samozřejmého požadavku, že jeho průběh a závěry mají být v přísném souladu se zákony a judikáty vyšších instancí. Na první místo bych postavil zásadu, že trest není slepou pomstou. Má být přiměřený nezpochybnitelně prokázané vině. Víra soudce nemůže nahradit důkaz. Lpění na této zásadě je...


Komentáře

[ d975d99a / Mila

Část legislativy EU a OSN vztahující se k vězeňství a k výkonu trestu na doživotí.Výzkumy obecně prokázaly,že je zjevné a nesporné,že psychiatři,ani kdo jiný,nejsou schopni přesně předvídat stupeň "nebezpečnosti". K závěrům rozsáhlého a závažného výzkumu patří rovněž konstatování,že přesné předvídání stupně"nebezpečnosti" je nemožné.

Studie OSN a i jiné,prokázaly,že právě v případě těchto osob vyhodnocených jako"nejnebezpečnější" byla míra pozdějšího znovuodsouzení za násilné trestné činy,spojené především se smrtí oběti,relativně nízká.

Ačkoli předvídání stupně budoucí "nebezpečnosti" je v praxi vyhodnocovacího procesu nezbytné,je rovněž velice obtížné ospravedlnit držení vězňů v trestní instituci z důvodu předvídané budoucí "nebezpečnosti".

Toto tvrzení je podepřeno poznatky většiny odborníků. Z pohledu bezpečnosti nepředstavují odsouzení k dlouhodobým trestům po svém propuštění velkou hrozbu pro společnost.Předvídání stupně"nebezpečnosti"odsouzeného je jednou z hlavních příčin vedoucích někdy k nedůstojnému průběhu vyhodnocovací procedury,která má posoudit,zda je vhodný k propuštění.

==============================================================A toto tvrzení "nebezpečnosti" se právě nesmírně dotýká případu Jirky Kajínka,který byl vyhodnocen revizní komisí znalců jako osoba naprosto nenapravitelná,která je společnosti tak nebezpečná,že musí být izolována od dění ve společnosti do konce života.

Z výše uvedené legislativy vyplývá proto toto tvrzení těchto znalců jako protiprávní,neboť oni si vlastně zahráli na věštce a odsoudili podle svého "znaleckého" posudku k vůbec nejhoršímu výkonu trestu,kdy je na něj hleděno jako na nějakou lidskou zrůdu,která nemá žádný cit ani cokoli podobného lidskému cítění, přitom znalecké posudky mají sloužit pouze jako vodítko soudci pro rozhodování se o výši trestu,jinak má být s takovým člověkem zacházeno podle toho jak se chová při odpykávání trestu a to pracovníky,kteří jsou s ním v denním styku /vychovatel,psycholog apod./.Ti mají právo jej hodnotit,jeho chování k lepšímu,což splňuje J.Kajínek,který se ve výkonu trestu ve všech případech chová slušně.

Dokázalo se tím,že tvrzení revizní znalecké komise bylo lživé,naprosto proti všem předpisům,že úmyslně zpracovali posudek tak,aby vyloženě zničili život tomuto člověku,čekají snad aby se nervově zhroutil?Zřejmě by jim to bylo naprosto lhostejné,jako jejich přístup k ceně lidského života.

Nyní se žádá od psychiatrů,psychologů,kteří zpracují znalecký posudek a předloží jej soudu,aby za něj byli plně odpovědní. To by bylo konec spekulačních paskwilů a zmetků,což je víc než žádoucí.

[ d975d99a / Mila

Autor tohoto článku naprosto přesně vystihl skutečnost,která se děje v soudních síních,jak soudci mnohdy se pasují do role spíše věštců a vševědů,než aby předložili nezpochybnitelné důkazy.

Přesně kauza J.Kajínka sedí jak ušitá na míru takovému jednání soudců,kteří měli co do činění s jeho případem a rozporuplným rozsudkem,kterým byl odsouzen k doživotnímu trestu.

Jeho kauza je hodna přezkoumání i když se udělalo ze strany soudů všecko,aby se s případem nemohlo pohnout,protože žádný z nich si nechce tzv.pálit prsty i když musí vědět,že tento člověk nespáchal žádný trestný čin vraždy.Pokud to ale jenom přece některý ze soudců neví,tak v tom případě nemá co dělat ve funkci soudce,protože není schopen tuto funkci vykonávat. Z rozsudku J.Kajínka je naprosto zřejmé i laikovi,že od začátku až do konce zde panovala úporná snaha tohoto člověka odsoudit a to na věčné časy,aby se zakryl zločin spáchaný jinými.Soudci dobře vědí,že zločinci,kteří mají na svědomí vraždy a za něž je odsouzen J.Kajínek,jsou z velmi vysokých míst a právě záleželo jen a jen na jejich charakteru,aby se této zvůli postavili.Ovšem to by musel mít J.Kajínek štěstí na soudce,kteří se vyznačují skutečně čestností a nejsou nápomocni zločinnosti.Bohužel,to štěstí se mu doposud oklikou vyhýbá.

V současné době kdy jsme svědky jak zločinci,kteří spáchají vraždu/nezpochybitelně,kde jsou důkazy/,ti co mají peníze,mohou být propuštěni na kauci v řádu milionů,to soudce nezdůvodní,jak k těm penězům přišli.Samozřejmě,že poctivou prací rozhodně nikoliv!

Nakonec za vydatné pomoci svých advokátů bohatě zaplacených se dostanou na svobodu jako by se nechumelilo.Slušnému člověku se obrací žaludek.

Znovu připomínám kauzu Jiřího Kajínka,žádné nezpochybnitelné důkazy nejsou a nebudou,ale je odsouzen k doživotí i když těm ostatním grázlům a zločincům svými trestnými a již odpykanými tresty nesahá ani po kotníky.Přesto se neustále omílá stále dokola jeho trestná činnost,jako kdyby ti ostatní nespáchali nmohem horší jak majetkovou trestnou činnost či brutálně provedené vraždy.

Žádnému čestnému člověku tento případ nemůže být lhostejný jak se škatulkují zločinci a "zločinci",můžeš být jakýkoliv zločinec,ale pokud máš čím podplatit,nemusíš mít obav z postihu a když už se za ty mříže dostaneš,jsi po krátkém čase propuštěn s tím,že ses vlastně ničeho nedopustil.Už by to mělo veřejností zahýbat.

 1 
Vložit příspěvek

Pro vložení příspěvku se musíte přihlásit.

Nemáte-li ještě svůj účet, můžete se zaregistrovat zde