Soudní přísedící, přežitek minulosti?

[nek]

Soudní přísedící, přežitek minulosti?
Marie Mikulíková - 3. 11. 2008/ 0:00

Laický prvek, jak se někdy přísedícím říká, má v soudním řízení zastupovat „selský rozum“ nezatížený právnickým vzděláním nebo soudní rutinou a pomoci tak vyvážit výsledné rozhodnutí. Kvůli špatnému ohodnocení a celkové náročnosti práce však není o tuto funkci valný zájem. Jako přivýdělek tuto funkci volí spíše důchodci. Není divu, že se ozývají se hlasy volající po zrušení tohoto institutu. Přináší dnes aspekt lidovo...


Komentáře

[ d975d99a / Mila

Rovněž se omlouvám za chybu v paragrafu,kde je zmínka o trestném činu podle § 221 tr.zák..Tento praragraf je za ublížení na zdraví.Měla jsem na mysli tr.čin vraždy podle § 219 tr.zák.

[ d975d99a / Mila

Autorka článku M.Mikulíková uvedla chybně v článku počet let,který by hrozil obviněnému a kde se soudního líčení mohou zůčastnit přísedící.

Cituji ze zákona kdy přísedící mají právo spolurozhodovat v trestním řízení a kde jejich hlas je rovnocenný hlasu soudce,tímto se opravuji i sama ve výše uvedeném komentáři.U krajských soudů působí přísedící pouze v trestních věcech projednávaných v prvním stupni.

To se týče trestných činu závažného charakteru např.vražd apod.,kdy ve složení senátu působí dva přísedící a jeden soudce,všechny tři hlasy v rozhodování jsou rovnocenné.

Pokud jednají v netrestních věcech KS v prvním stupni /ve věcech civilních a obchodních /,rozhoduje soudce jediný jako samosoudce,ve správním soudnictví a v odvolacím řízení rozhoduje tříčlenný senát složený výlučně ze soudců.

[ d975d99a / Mila

V článku je uváděno,že s přísedícími u soudů lze se setkat u krajských soudů,resp.u městského soudu v Praze a v Brně pokud se projednávají trestné činy za něž hrozí obviněnému trest odnětí svobody v délce trvání aspoň 5 let,u okresních soudů nejvýše do 5ti let.

Pokud je tato informace správná,předsedové senátu jsou povinni ji respektovat.V případě Jiřího Kajínka je však všecko jinak,na něj asi platí zvláštní zákony. U prvoinstančního soudu KS v Plzni zasedaly dvě osoby z řad přísedících,předsedou senátu byl soudce Polák Pravoslav a projednával se trestný čin vraždy podle §221 tr.zák.,čili nepřicházelo v úvahu,že se bude jednat o tr.čin v rozpětí 5ti let.Přísedící tam však byli pouze do počtu,neboť při tak náročném soudním líčení vyspávali a prakticky nevěděli o co se vůbec jedná,přitom byl v sázce lidský život mladého člověka.

Přísedící rovněž nechyběli v dalším zasedání,kdy byl předsedou senátu soudce rovněž z KS Plzeň Bouček Tomáš.Také tyto hlasy posloužily k tomu,aby soudce Bouček mohl vyslovit rozsudek podle své libovůle,navíc je veřejně známo,že je ovlivňoval.

Na závěr mohu k tomu říci,taková lumpárna,kdy se porušují pravidla v soudních síních a soudci si pak mohou vynést rozsudek dle svého přání,ta zapříčinila,že nyní je justice přímo v zoufalém stavu.

Je jen jedna možnost a to zbavit soudce jejich tzv. nezávislosti,neboť pod tento pojem se dá skrýt úplně všecko a nařídit přezkoumání po určité době,aby se poznalo zda ten či onen soudce je vůbec způsobilý a schopný soudit podle zákona a ne vytvářet dojem,že zákon je on sám!

[ 511c1*** / nek

Přepis záznamu tajné nahrávky od Krajského soudu v Plzni, v níž soudce Bouček ovlivňoval přísedící. www.jirikajinek.cz/zaznam-tajne-nahravky-ovlivnovani-poroty-soudcem-bouckem-t1503.html

 1 
Vložit příspěvek

Pro vložení příspěvku se musíte přihlásit.

Nemáte-li ještě svůj účet, můžete se zaregistrovat zde